Wybór komornika sądowego | Akty prawne związane z egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych | | Komornicze kancelarie | Giełda długów
 

Komornik Leszno | Kanacelaria Komornicza w Lesznie | Licytacje

komornik - komornik sądowy
Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym , powoływanym na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Komornik działa przy sądzie rejonowym, przy którym został ustanowiony choć zgodnie z aktualną Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji za wyjątkiem spraw o egzekucji z nieruchomości może on przyjmować również sprawy spoza rejonu działania tego sądu. Wybór komornika należy dziś do wierzyciela. Komornik co do zasady zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć sądowych o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik może wykonywać również inne czynności zlecone mu na podstawie odrębnych przepisów.Do czynności takich, wykonywanych przez komornika należą: przeprowadzenie spisu inwentarza i sporządzenie na zarządzenie sądu lub prokuratora protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia.
Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Komornik Sądowy w Lesznie
Licytacje komornicze w Polsce: Komornik Lesznie


Informacji o licytacjach dostarcza Dziennik E-komornik

Licytacja Ruchomości miejsce 86-005 Białe Błota, data licytacji 16-04-2015 , kategoria Samochody osobowe

Licytacja Ruchomości miejsce 86-005 Białe Błota, data licytacji 16-04-2015 , kategoria Pozostałe ruchomości

Licytacja Ruchomości miejsce 61-664 Poznań, data licytacji 16-04-2015 , kategoria Meble

Licytacja Ruchomości miejsce 62-050 Mosina, data licytacji 16-04-2015 , kategoria Pozostałe ruchomości

Licytacja Ruchomości miejsce 67-200 Głogó, data licytacji 15-04-2015 , kategoria Samochody ciężarowe